tiistai 25. toukokuuta 2021

Seuran 5-vuotis strategiakausi on startannut

Mitä pitäisi kehittää? Kuka kehittää? Millaista seuratoiminta on viiden vuoden päästä? Millä keinoin sinne päästään? Seurassa on pidetty viimeisen 1,5 vuoden ajan tulevaisuuskiikareita tiukasti nenällä ja työn tuloksena valmistui tästä vuodesta käynnistynyt seuran uusi 5-vuotis strategiakausi. Luvassa on monenlaista pientä ja suurta kehitystyötä kolmen päävalinnan tiimoilta, jotka ohjaavat seuraa ja seuratoimintaa seuraavien vuosien ajan kohti tavoitteita vuosina 2021-2025.

- - -

Viime vuoden syyskaudella seurassa saatettiin loppuun syksyllä 2019 alkanut strategiatyö. Koronakevät katkaisi hyvin alkaneen suunnittelu- ja ideointityön viime vuonna kevätkauden ajaksi, mutta työn touhuun palattiin jälleen syksyllä 2020, jolloin strategiatyöryhmä arvioi seuran nykyhetkeä ja suuntasi vahvasti katseet tulevaan 5-vuotiskauteen. Strategiatyöryhmä koostui seuran toimihenkilöistä, luottamustoimisen hallinnon edustajista ja valmentajiston edustajista. 

Yhdeksänhenkisessä työryhmässä oli hyvä tekemisen meininki koko prosessin ajan. Työryhmä järjesti syyskaudella kolme intensiivistä strategiapäivää, joiden aikana tarkasteltiin ja tuotiin tähän päivään seuran toiminta-ajatus, arvot ja visio sekä luotiin alkavalle 5-vuotiskaudelle kolme selkeää päävalintaa seuran kehitystyöhön.

Työryhmä kokoontui elo- ja syyskuussa sekä jälleen marraskuussa, jolloin muotoiltiin lopulliset strategiset linjat seuraavalle 5-vuotisjaksolle. Lokakuussa työryhmän jäsenet jalkautuivat seuraan, esittelivät hahmoteltuja päävalintoja ja keräsivät eri toimijaryhmiltä heidän näkemyksiään. Strategiasta pääsivät lausumaan omissa tapaamisissaan kaikki valmentajat ikäluokittain, johtokunta ja aikuisurheilijat. Lopulta kolmeksi päävalinnaksi valikoituivat: 

  • Laadukas valmennus alkutaipaleelta huipulle
  • Yhteisöllinen seuratoiminta kaiken pohjana
  • Hyvät olosuhteet ja tukitoimet tukemassa urheilijan matkaa

Jokaisen päävallinnan alle on koottu myös toimenpiteitä, joilla päävalintoja viedään eteenpäin seuraavan viiden vuoden aikana.

— Olen todella tyytyväinen seuran valitsemiin kolmeen päävalintaan. Kokonaisuudet ovat isoja ja tavoitteet kunnianhinoisia, mutta niin pitää ollakin. Päävalinnoista saatiin tuotettua hyvin meidän seuran näköisiä, iloitsee toiminnanjohtaja Heli Kaskela.Päävalinta #1: Laadukas valmennus alkutaipaleelta huipulle

Ensimmäisen päävalinnan alle listattiin toimenpiteiksi saada viiden vuoden kuluessa eri osa-alueiden osaajien saaminen saman katon alle sekä kouluttaa ja ohjata valmentajia tavoitteellisesti valmentajapolulla eteenpäin.

Kunnianhimoinen tavoite on koota yhteeneri osa-alueiden ammattilaiset ja kumppanit urheilijan fyysisen hyvinvoinnin tueksi. Strategiaan kirjattiin myös tahtotila laajentaa hyviä tuloksia edustusjoukkueissa jo tähän mennessä tuottanutta mental-valmennusta myös muille, eri ikä- ja taitotasojen joukkueille.

Valmentajien ohjaaminen koulutuspolulla näkyy strategian puitteissa henkilökohtaisen ohjaamisen lisäämisenä jokaiselle valmentajalle hänen valmennusurallaan. Lisäksi tavoitteisiin kirjattiin valmentajarekrytoinnin kehittäminen ja valmentajien suunnitelmallinen ohjaaminen koulutuspolulla eteenpäin, eli voimakas tahtotila kehittää valmentajien koulutustasoa. Valmennuskoordinaattori Iida Parpala on innoissaan strategian askelista valmennuksen kehittämisessä:

— Tavoitteena on, että suurin osa meidän valmentajista on suorittanut lajiliiton valmentajakoulutuksen VK1-tason tai vaihtoehtoisesti valmentajan ammattitutkinnon VATin. Sitä kohti mennään määrätyin askelin tulevina vuosina. Rinta rinnan tavoitteiden kanssa kulkee myös Tähtiseuramerkin saaminen huippu-urheilun osa-alueelle, jossa niinikään valmentajien kouluttautuminen on tärkeä elementti.

— Tämä vuonna meillä on kaksi valmentajaa jo aloittanut opinnot kohti valmentajan ammattitutkintoa ja lisäksi käynnistämme mentorointijärjestelmän suunnittelun. Konkreettisesti tämän osa-alueen askelia näkyy muun muassa myöhemmin syksyllä valmentajien pukukopissa, jonne nostetaan näkyville seuran valmennusfilosofia ja valmentajan polku. Näin ne pysyvät mielessä arjessakin, hymyilee Parpala.


Päävalinta #2: Yhteisöllinen seuratoiminta kaiken pohjana

Toisen päävalinnan ympärille strategiaan rakentui laaja-alaisesti toimenpiteitä ja tavoitteita, joilla seuratoiminnasta saadaan entistäkin vahvempaa ja siihen olisi helppo tulla mukaan yhä useamman seuratyöstä kiinnostuneen jäsenen. Toimenpiteisiin kirjattiin kannustamisen ja kiittämisen kulttuurin vahvistaminen, verkostoitumisen merkitys, erilaisten toimikuntien kartoittaminen ja perustaminen sekä fanikulttuurin luominen.

Kannustamisen ja kiittämisen kulttuuri seurassa on ollut pitkään vakiintunutta ja perinteisesti vuosittain huomionosoituksia on jaettu niin seuratoimijoille, valmentajille kuin harrastajillekin omilla tietyillä palkitsemispaikoillaan vuoden aikana. Tulevina vuosina kiittämisen ja kannustamisen kulttuuria tuodaan entistä näkyvämmäksi.

— Yhtenä tavoitteenamme on myös vapaaehtoistoimijoiden kokoaminen tiiviimmin yhteen ja toimikuntien toiminnan raamittaminen. Lisää tekemisen paikkoja luodaan erilaisten toimikuntien avulla, mutta samalla pidetään pää kylmänä. Toimikuntia ei luoda vain luomisen ilosta, vaan seuralle ominaiseen tapaan pohdimme, analysoimme ja perustamme toimikuntia merkityksellisesti... Sellaisiin tarpeisiin, joihin niitä todella tarvitaan ja joista vapaaehtoiset itsekin innostuvat, valottaa Kaskela.

Listalle nousi myös verkostoitumisen tärkeys. Monipuolinen verkostoituminen ja osaamisen jakaminen nousee toiminnan keskiöön. Tavoitteena on paitsi vahva yhteistyö kunnallisella tasolla ja alueen muiden urheiluseurojen kanssa, myös seuran sisäisen verkostoitumisen tukeminen eri toimijaryhmien välillä. 

Lisäksi mukaan kirjattiin tukitoimet seuran fanikulttuurin vahvistamiseksi seuraavan viiden vuoden aikana. Fanikulttuurin pohtimisen tiimoilta onkin jo heti ensimmäisenä vuonna luvassa kunnon toimintaa, kun seura kutsuu kesäkuussa edustajia eri toimijaryhmistä mukaan NL Fanikulttuuri –workshopiin. Workshopissa pohditaan seuran nykytilaa ja raamitetaan seuraavia askelia yhtenäisen fanikulttuurin luomiseksi.


Päävalinta #3: Hyvät olosuhteet ja tukitoimet tukemassa urheilijan matkaa

Kolmannen päävalinnan alle kirjattiin tahtotila laadukkaiden sisä- ja ulkoharjoittelun olosuhteiden kehittämiseksi sekä muiden tukitoimien kehittäminen siten, että cheerleadingin ja cheertanssin harjoitusolosuhteissa on mahdollista toteuttaa monipuolista harjoittelua.

— Viimeinen päävalinta ei suinkaan ole vähäisin, vaan tarkasti ottaen ehkäpä kaikkein kunnianhimoisin, toteaa Kaskela ja jatkaa,

— Harjoitteluolosuhteiden parantamisen lisäksi mielenkiintoinen haaste on strategiakauden loppupuolelle sijoittuva ulkoharjoittelumahdollisuuksien kartoittaminen oman olosuhteen kylkeen. Tämä tuo aivan uudenlaisen ulottuvuuden myös valmentajien työhön ja urheilijoiden tekemiseen. Lisäksi meillä on haaveena tarjota laajemmin vapaaharjoittelumahdollisuuksia ja toisaalta myös mahdollistaa laajempi oheisharjoittelumahdollisuuksien tarjonta. Ei siis mikään pieni homma ja vaatii rinnalleen laajan suunnitelman myös talouden näkökulmasta. Mutta me ollaan meidän seurassa valmiita etenemään kunnianhimoisesti kohti korkealle asetettuja tavoitteita. Se on meidän tyyli ja niin on aina ollut.

Varsinainen strategian toteutus on vielä alkuvaiheissaan ja raskain työ vasta edessä, mutta hyvässä porukassa homma sujuu. Viiden vuoden aikajanalle sijoitetuissa toimenpiteissä on niin suurempia pidemmän aikavälin kokonaisuuksia kuin pienempiä konkreettisempiakin askelia, jotka näkyvät harrastajalle nopeammin arjessa. Yksi pienemmistä, mutta sitäkin tärkeämmistä, toimenpiteistä on tuoda seuran toiminta-ajatus enemmän näkyviin kaikkien toimijoiden, valmentajien ja harrastajien arkeen. Tämä tapahtuukin vielä ennen kesälomia, kun kesäkuussa hallin käytäville ja seinille nostetaan seuran visio ja arvot näyttävästi kaikkien näkyville. Hieno 5-vuotis strategiakausi odotettavissa!


Seuran strategiasta päivitetään vuosittain tietoja myös seuran nettisivuille strategia-osioon. Pääset sinne tästä linkistä >>

--- 

Mitä tapahtuu? Seuraa kuulumisia: